• Contoh Cerita Wayang Bahasa Jawa

  Hari ini saya akan memposting mengeni artikel bahasa jawa denngan judul "Contoh Cerita Wayang Bahasa Jawa"  Di artikel ini saya akan membagikan mengenai Cerita wayang bahasa jawa dengan judul Bathari Durga, yanng mungkin anda dapat gunakan sebagai tugas bahasa jawa anda. berikut adalah ceritanya.  Contoh Cerita Wayang Bahasa Jawa
  Contoh Cerita Wayang Bahasa Jawa

  BATHARI DURGA

   Bathari Durga iku dewaning panggoda kang dhemen ngeridhu manungsa supaya sasar tumindake, ing pangajab bisa dadi bucara bucari ya balene Bathari Durga. Padunungan Bathari Durga yakuw ing Kahyangan Dhandang mangore kang gumelar wujud alas blegedhegan aran alas Setra gandamayit ya alas Krendhawana. 

   Bathari Durga iku maune widadari ayu wesisik bathari Uma kang ginarwa dening bathara Guru. Asale bathari Uma saka Tlatah parasu, putra sodagar Omaran. kagarwa batara Guru wis peputra lima nanging banjur salah kedaden dadi wujud raseksi kang nggegilani.

  Kedadean nalika Bathari Uma lan bathara Guru pepasihan ana Tinjomaya rasanan kepingin nganglang jagad nitih Lembu handini klangenane sang sodagar Omaran. Kacarita bathari Uma nuli nyuwun ngampil lembu Handini ya lembu Nandini marang kang rama. kelakon Hyang Guru lan bathari Uma lampah wisata ngalang jagad. Nuju wayah surup surya nedheng candhikala sumunar. Amarga gawe gela, bathari Uma banjur dipulasara. Saking bantere anggone mulasara, bathari Uma dadi ala, temah rupa raseksi.

  Bareng Bathari Uma salin wujud dadi raseksi, bathara guru lagi ngelenggana kaluputane sarta banjur mupus marang dumadining pepesthen. Bathari uma kang wis wujud raseksi nuli kasantun asma Bathari Durga ya Hyang pramuni lan kapasrahan alas Serta Gandamayit ya Kahyangan Dhandhang Mangore.

  Nalika Lembu Handini munggah Menyang Kahyangan Jonggring Saloka, bathara Guru nuju Dhaup klayan putri saka kahyangan girimaya putrane Hyang Grisya kang sesulih Dewi Parwati. Lembu Handini lan Bathari Durga tambah muntap, banjur ngrusak wewangunan Tinjomaya. Bathari Guru uga duka, lembu Handini nuli dicandhak nganti ora bisa bangga serta banjur nungkul. Wusuna lembu Handini diluwari lan dipek dadi titihane. 

  bathari durga kang katon nelangsa awit nganggep dununging kelupatan ana bathara Guru dhewe, mula bathara Guru ngarih arih manawa isih tresna lan yen kangen serta kepingin nindakake satataning wong jejodhoan Bathari Durga kadhawuhan nitis marang  Dewi Parwati, Nanging yen wis cukup butuhe kudu bali menyang setra Gadamayit maneh. bathari Durga matur sendika. Wiwit lelakon kuwi dewi parwati banjur kesantun asma bathari Uma Parwati.  Terimakasih sekian artikel kami tentang cerita bahasa jawa yang berjudul bathari durga, semoga artikel ini dengan judul "Contoh Cerita Wayang Bahasa Jawa" Bermnfaat bagi anda, mohon maaf jika ada kesalahan kata di artikel yang kami berikan ini.
 • 0 komentar:

  Posting Komentar

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014