• Jenising Ukara - Pelajaran bahasa jawa

  Jenisnya kalimat/ jinising ukara ning bahasa jawa iku ana 4 ukara yaiku : Andharan utawa cerita, Ukara pitakon, Ukara pakon, lan ukara panguwuh, Brikut pengertiane lan contohe:

  Jenising Ukara - Pelajaran bahasa jawa

  Jenising Ukara - Pelajaran bahasa jawa


  Apa pengertiane ukara (kalimat) andharan ? kalimat andharan yaiku ukara sing isine kang ngabarake utawa ukara kang nyritakake bab/kedadean. Cirine ukara andharan yaiku dipungkasi kanthi waca titik (mandeg), mula macane kanthi intonasi/ nganggo swara kang rata (datar) lan ora ana penekanan babar pisan .

  Tuladha (Contohnya):
  a. Mau bengi ana kebakaran ning omahe pak bejo.
  b. bapak tindak dhateng kantor

  Apa sing dimaksud ukara pitakon ? Ukara pitakon yaiku ukara kang isine nakokake bab tertentu. Cirine ukara pitakon yaiku dipungkasi tandha waca piatakon, mula pamacane kanthi intonasi takon.

  Tuladha (contohnya):
  a. Sampeyan mundhut napa?
  b. Bapak dhahar apa?

  Apa sing dimaksud ukara pakon utawa kalimat perintah ? Ukara uakon yaiku ukara kang isine mrentah wong liya nindakake pakaryan tartampu manut apa sing dikarepake sing ngongkon. Cirine ukara pakon yaiku dipungkasi tandha waca seru, mula pamacane kanthi intonasi seru lan rada diteken.

  Tuladha:
  a. Ngaliha!
  b. Sinau sing sregep!

  Apa sing dimaksud ukara panguwuh urawa kalimat seru ? Ukara panguwuh yaiku ukara kang nggambarake rasa ora percaya, emosi sing kuat rasa gumun. Cirine ukara panguwuh yaiku diwiwiti kanthi tembung panguwuh Tembun panguwuh yaiku : Wow, wadhuh, Hi, Hore, wah,dll.

  Tuladha:
  a. Horee.. aku oleh biji satus !
  b. wow, apike montore !


  Sekian artikel saking febrian.web.id dengan judul Jenising Ukara - Pelajaran bahasa jawa . Semoga bermanfaat bagi semua trimakasih Jenising Ukara - Pelajaran bahasa jawa

 • 7 komentar:

  1. Terimakasih
   thank you
   Matur nuwun

   BalasHapus
  2. Kalo pertanyaannya dr unsur insintrik misal peraga/tokoh, terus dibikin andharan si gmn ya?

   BalasHapus
  3. Kalo contoh ukara panjaluk dan ukara tanggap ga ada ya ?

   BalasHapus
  4. Kalo contoh ukara panjaluk dan ukara tanggap ga ada ya ?

   BalasHapus
  5. Terima kasih....sangat membantu saya

   BalasHapus
  6. Terima kasih,thx,matur nuwun sanget sekali banget

   BalasHapus

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014