• Pengertian dan Penjelasan Zakat mal dan Zakat fitrah

  febrian.web.id- Hari ini saya akan memberikan Artikel tentang pengertian dan penjelasan lengkap zakat mal dan zakat fitrah, selain pengertiannya saya juga akan memberikan Hukum zakat, waktu pembayarannya, syarat wajib, dan rukun zakatnya. Berikut artikel nya  Pengertian Zakat

  Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan diri atau mensucika diri. Sedangkan menurut istiah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat islam. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.


  Zakat Fitrah

  Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah ? adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam. Laki laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba sahaya. Tujuanya untuk membersihkan jiwa / diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg.

  Hukum Zakat fitrah

  Hukum dari zakat fitrah hukumnya adalah wajib ain yang artinya wajib bagi muslim laki laki, perempuan, tua maupun muda.

  Waktu pembayaran zakat fitrah

  berikut adalah beberapa waktu yang diperbolehkan, wajib, sunnah, makruh, dan haram pada saat pembayaran zakat fitrah.
  a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan ramadhan sampai terakhir bulan ramadhan
  b. Wajtu yang Wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan.
  c. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayarkan sesudah shalat shubuh, sebelum pergi shalat ied.
  d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat ied, tetapi sebelum terbenam matahari, pada hari raya idul fitri.
  e. Waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya idul fitri.


  Syarat Wajib Zakat Fitrah.

  Berikut adalah Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah:
  a. Islam. orang yang bukan islam tidak wajib
  b. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari diakhir bulan Ramadhan
  c. Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga.


  Rukun Zakat Fitrah

  Berikut adalah Rukun dari zakat fitrah.
  a. Niat zakat
  b. Orang yang berzakat atau nama lainya adalah muzakki
  c. Orang yang menerima atau nama lainya adalah Mustahik
  d. Makanan pokok yang dizakatkan.


  Zakat Mal

  Pengertian zakat mal , menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah yang artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah kadar harata benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya.


  Hukum Zakat mal

  Mengeluarkan zakat Mal hukumnya adalah Wajib bagi orang islam yang memenuhi syarat. Tujuanya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya.


  Syarat Zakat Mal

  Apa Syarat dari mengeluarkan Zakat mal ? syaratnya adalah
  a. Islam
  b. Merdeka 
  c. Cukup senisab ( batas jumlah minimal)
  d. Cukup waktunya (haul)


  Rukun dari Zakat mal

  Berikut adalah rukun dari zakat mal , yaitu
  a. Niat berzakat
  b. Orang yang berjakat (muzakki)
  c. Orang yang menerima (mustahik)
  d. Barang/harta yang dizakatkan


  Waktu pelaksanaan Zakat Mal

  Zakat mal dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya kecuali hasil panen dan temuan sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.


  Yang berhak menerima Zakat adalah :

  Berikut adalah yang berhak menerima zakat, yaitu
  1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupanya.
   
  2) Orang miskin: orangyang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

  3) Pengurus zakat : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

  4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama islam dan orang yang baru mask agama islam yang imanya masih kurang atau lemah.

  5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang orang kafir.

  6) Orang berhutang : orangyang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.  Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

  7) Pada jalan allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain lain.

  8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya tersebut.

  sekian artikel saya tentang Pengertian dan Penjelasan Zakat mal dan Zakat fitrah Semoga artikel yang saya berikan bermanfaat bagi anda. dan jangan lupa untuk tetap membaca artikel di febrian.web.id , berbagai macam artikel ada disini.
 • 13 komentar:

  1. penjelasanya lengkap banget..hehehe

   BalasHapus
  2. Dasar perintah zakat mal nya mana??

   BalasHapus
  3. Dasar perintah zakat mal nya mana??

   BalasHapus
  4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   BalasHapus
  5. assalamu alaikum akhi illah saya mau tanyak saya adalah TKI tg kerja diarab saudi.apakah wajib bagi saya mengeluarkan zakat mal?terimakasih

   BalasHapus
  6. jazakallah... izin copy y akhi..

   BalasHapus
  7. Mana penjelasan zakat malnyašŸ˜„

   BalasHapus
  8. Mana penjelasan zakat malnyašŸ˜„

   BalasHapus
  9. assalamuaikum. mau tanya syarat mengeluarkan zakat salah satu nya melebihi kbutuhan pokok. apabila seseorang memiliki mas melebihi 85 gram .dulunya dia mampu mengeluarkan zakat . tapi sekarang penghasilanbya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok. apakah wajib zakat juga lagi.

   BalasHapus

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014